Thursday, December 20, 2012

Fun with Friends

Last week Olivia and I had a couple of our very good friends over, Hannah and Sarah.  We went to eat at The Grill, and none of us had been there before!  We had a lot of fun taking pictures, talking and laughing! 
 Hannah and Me
 Hannah and Olivia
 Me and Sarah...we were kind of laughing in this picture :)
 Olivia and Sarah
 When we got home, we cut a piece of paper into four pieces, and without looking at each other's we each drew a quarter of the face.  This is how it turned out!  
We made two so we could each keep one

7 comments:

VENKATESH MUDALIYAR said...

fantastic post....thanx for posting

http://www.thecirculant.com/

Alaamah eg1 said...

شركة تنظيف بالجبيل

ondina said...

Better Service,Lower Price,Get More Fun at www.rs2joy.com

LibrotecStar said...

Good article,

Thank you for the information.

Free apps maker for Android & iOS in CreaTusApps.net

Rồng Xương said...

Mọi người có biết rằng Chữa bệnh rận mu cũng là bệnh được xếp vào nhóm bệnh xã hội, lây qua đường tình dục. Trong những năm gần đây, có rất nhiều người mắc phải bệnh này. Rận mu là một loại ký sinh trùng, ký sinh ở các vùng có lông trên cơ thể người. Vào mùa hè, rận mu phát triển rất rầm rộ, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Do vậy, mọi người cần phải hết sức cẩn thận, hãy tham khảo những thông tin về bệnh đề phòng tránh hiệu quả nhé!

NoumanRaza said...

wifi hack in pakistan

abo-bder said...

شركة تنظيف خزانات المياه بالرياض